Tera250 TB1
Tera250TK Trắng1

Xe tải TERACO 2,5 tấn TERA250 Thủng Phủ Bạt