HYUNDAI New MIGHTY N250 EURO4 2.5 tấn vào Thành Phố