Hyundai N250 ĐL1

Xe HYUNDAI N250 Thùng Đông Lạnh 1.9 tấn